Прайс

Дизайн-макет визитки 1-сторонней — 500 р.

Дизайн-макет визитки 2-сторонней — 800 р.

Дизайн-макет листовки 1-сторонней — 1000 р.

Дизайн-макет листовки 2-сторонней — 1500 р.

Дизайн-макет буклета — 2000 р.

Дизайн-макет плаката — 500-1500 р.

Дизайн-макет баннера — 1500 р.

Дизайн логотипа — от 3000 р.

Отрисовка логотипа — 500-1500 р.